dimecres, 10 de juny de 2009

reciclar llana

intenteu que el canvi de color quedi sempre a la mateixa cara