dimarts, 21 de juliol de 2009

organitzador agulles cloverper fi tinc les agulles son una passada, tant que es valen un organitzador per guardar-les